Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov | Stravné
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička
Stravné

STRAVOVÁNÍ
Je stanoveno v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Děti do 6 let :                             

Celodenní strava     36,- Kč         
Polodenní strava     29,- Kč          

Děti, které v tomto roce dosáhnou 7 let: 

Celodenní strava  39,- Kč 

Polodenní strava  32,- Kč                                                                                                                           

V ceně stravného je zahrnut pitný režim

Na stravné se platí záloha, která je splatná k 1. 9. nového školního roku. 

Pro školní rok 2020/21 byla stanovena ve výši 792 Kč. 

Záloha na stravné bude stržena bezhotovostně formou inkasa.

Záloha musí být uhrazena před nástupem dítěte do MŠ, nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ !!!

Její vyúčtování proběhne podle skutečně projedené stravy v měsíci červnu k 30. 6. 2021.

Každá další platba bude za skutečně projedenou stravu v uplynulém měsíci. Je splatná k 15. dni následujícího měsíce a bude převedena bezhotovostně inkasem z vašeho účtu.

Stravu lze odhlásit den předem ve třídě nebo v den nepřítomnosti dítěte do 7.30 h.

na telefonním čísle : 518 612 707

                                 777 497 575   ( pouze sms)