Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov | Režim dne
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička
Režim dne

Provoz MŠ 6.30 – 16.15Rámcové uspořádání dne

6. 30                  začíná provoz ve třídě Berušek, kde se děti scházej

7. 00                  začíná provoz ve třídě Včeliček

7. 15                  začíná provoz ve třídě Motýlků

6. 30 – 9.45       děti si spontánně hrají, zapojují se do řízených, individuálních nebo  

                          skupinových činností, pohybové aktivity, ranní kruh,

                          po celý den jsou vedeny k dodržování pitného režimu

8. 45  - 9.15       postupně děti provádí hygienu, průběžně svačí – samy se obslouží,

                          určí si podle potřeby množství jídla, podílí se na přípravě,

                          vyberou si dle nabídky ovoce nebo zeleninu

9.45                  pobyt venku  - upřednostňujeme na zahradě před vycházkami

                          po městě, vždy s přihlédnutím na stav počasí a ovzduší

                         /mráz pod – 10 st., náledí, silný déšť, vichřice, inverze/

11. 45                hygiena, oběd, odpočinek

po odpočinku    s dětmi, které neusnou, klidové činnosti, individuální práce, 

                           rozvíjení zájmu a talentu ve výtvarné, hudební, taneční

                           činnosti, logopedická prevence:

                          1x  za 14 dnů „Barvička“, „Plamínek“                        

                          logopedická prevence

od 14.00           hry dětí, průběžná svačinka, individuální a skupinové činnosti, za  

                         vhodného počasí na zahradě, do odchodu domů                         

15. 40             přecházejí děti ze Včeliček a Motýlků do třídy Berušek, kde se do                        

                       16.15 rozcházejí