Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov | Pro rodiče
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička
Pro rodiče

Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin. Nevztahuje se na dny, které jsou stanoveny jako prázdniny v ZŠ (podzimní, vánoční, pololetní, jarní apod.)

Každou nepřítomnost dítěte, které plní předškolní povinnou docházku, je zákonný zástupce povinnen omluvit v souladu se školním řádem MŠ.

 

Provoz MŠ 6.30 – 16.15

STRAVOVÁNÍ
Je stanoveno v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Děti do 6 let :                                                                             

Celodenní strava:               36 Kč                                               

Polodenní strava:                29 Kč                                                


Děti, které v tomto roce dosáhnou 7 let:

Celodenní strava:                 39 Kč

Polodenní strava:                 32 Kč

 

Na stravné se platí záloha, která je splatná hotově k 1. 9. nového školního roku. Pro školní rok 2020/21 byla stanovena ve výši 792 Kč. Tato záloha bude převedena z účtu plátce před nástupem dítěte do MŠ !!!

Její vyúčtování proběhne podle skutečně projedené stravy v měsíci červnu k 30. 6. 2021.

Každá další platba bude za skutečně projedenou stravu v uplynulém měsíci. Je splatná k 15. dni následujícího měsíce a bude převedena inkasem z vašeho účtu.

Stravu lze odhlásit den předem ve třídě, nebo v den nepřítomnosti dítěte do 7.30

na telefonním čísle : 518 612 707

                                  777 497 575   (pouze sms)
                                                                                    
    ŠKOLNÉ

Je stanoveno pro školní rok 2020/2021      420 Kč  

Školné se platí  do 15. v stávajícím měsíci a bude převedeno inkasem z vašeho účtu.

V kanceláři vedoucí stravování si také můžete podat žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v případě, že pobíráte příspěvek v hmotné nouzi a tuto skutečnost prokážete ředitelce školy. 
Termín podání žádosti: do 10. stávajícího měsíce.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami  (ve smyslu § 16 odst. 9 školského zákona) je úplata za předškolní vzdělávání prominuta.

Dětem, kterým od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku se poskytuje předškolní vzdělávání bezúplatně!                                                                                                        (v souladu s ustanovením §123 odst. 2 školského zákona)

***************************************************************************************

Nadstandartní činnost pro děti nadané a se zájmem:

  • " Plamínek" - taneční průprava
  • " Barvička" - výtvarné rozvíjení
  • " Procvičme si jazýček" - logopedická pravence

           v případě zájmu seznamování s anglickým jazykem

 

Již nyní můžete připravit své dítě na vstup do MŠ

Připravujte své dítě na odloučení od rodiny tím, že si dítě pohraje bez vás nějakou dobu u babičky, tety.
V teplých měsících (květen, červen) si přijďte se svým dítětem pohrát na naši zahradu.                                        Ve dnech otevřených dveří si máte možnost prohlédnout  školu, seznámit se s pani učitelkou.                              (V jiných dnech se předem ohlaste)
Nechejte ho, ať se zkouší samo obléci, zvládnout osobní hygienu, samostatně se najíst.

Dodržte vždy to, co mu slíbíte – posílíte jeho důvěru ve vás!

Co děti do MŠ potřebují

  • přezůvky (podepsat) - NE nazouváky
  • pohodlné oblečení do třídy
  • hrníček z umělé hmoty na pitný režim
  • pyžamko
  • převlečení a obutí (ne plátěnky) na zahradu, pokrývku hlavy

Nelze mít stejné oblečení do třídy a na zahradu !

********************************************************************