Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov | Personál
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička
Personál
Ředitelka školy :   Mgr. Hana Kůřilová

 

Třída Berušky
Třida Berušky

Paní učitelky:
Mgr. Hana Kůřilová
Táňa Zálešáková


 
Třída Včeličky
Třída Včeličky

Paní učitelky:
Ivana Valůšková
Bc. Jana Kazmirská


 
Třída Motýlci
Třída Motýlci

Paní učitelky:
Miroslava Doleželová
  Bc. Eva Klimková, DiS.


školní asistentka: Pavlína Komínová
Školnice: Hana Nagyová
Uklizečka: Oldřiška Smištíková


Školní kuchyně


Vedoucí stravování: Ing. Eva Paulíčková
Kuchařka: Soňa Malárová
Pomocná kuchařka: Sylvie Hlavinková