Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov | MŠ Kytička
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička
MŠ Kytička

                                          Mateřská škola Kytička, logo

 

Zápis do MŠ pro nový školní rok  se koná 13. a 14. května 2019

od 7.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Za Stadionem

Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte

a svůj občanský průkaz

*********************************************************************************************************************

Přijmeme kvalifikovanou učitelku MŠ s nástupem od školního roku 2019/2020

Přijmeme vyučenou kuchařku s nástupem - srpen 2019

 

                                    

Naše mateřská škola Kytička leží v klidné části města Kyjova na okraji sídliště Za Stadionem a rodinné zástavby Koliba. Byla otevřena v roce 1964 a v  součastnosti  má naplněny tři třídy s kapacitou 75 dětí.

Jejím velkým pozitivem je poloha budovy i její přilehlé zahrady. Ta umožňuje dětem dostatek pohybu a příležitostí ke hře, ale i k pozorování růstu rostlinek a květin na  zřízeném políčku a bylinkovém záhonku. Stala se oázou zeleně s rozmanitými druhy stromů, keřů a travnaté plochy.

V  roce 2007 vykročila naše mateřská škola na cestu za zdravím. Vypracovali jsme si nový ŠVP podle modelového programu Kurikula školy podporující zdraví a zatím pracovně jsme si naši mateřskou školu nazvali „Kytička!“ Ta se stala pro nás symbolem krásy, něhy, zdravého a správného růstu. Její něžná křehkost nám však také napovídá, jak je snadno zranitelná pokud ji nebudeme chránit a s láskou o ní pečovat!

Na světě bude pořád krásně,
ale jen když nám kytička neuvadne !
A když ji budeme svojí láskou hřát,
tak se nemáme čeho bát !


Propagujeme zdravý životní styl s dostatkem pohybu na zdravém vzduchu. Ve stravě hodně zeleniny, ovoce, ale i přirozených potravin  jako jsou obiloviny, ryby, různé druhy masa, mléčné výrobky, semínka,ořechy a bylinky. V naší práci navazujeme na výchovu v rodině, se kterou úzce spolupracujeme. Snažíme se o školu rodinného typu, kde se známe navzájem a respektujeme se. Vedeme děti k vzájemné ohleduplnosti a toleranci a k blízkému vztahu k přírodě. 

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den v průběhu hry, prožitkovým učením. Na základě individuálního poznání každého dítěte podněcujeme jeho rozvoj na základě jeho zájmu, potřeb a možností po stránce tělesné, psychické a sociální. Naše děti připravujeme na zdárný přechod do ZŠ  posilováním jejich sebevědomí, samostatnosti, schopnosti být iniciativní ale i tolerantní a respektovat jeden druhého.

Všechny třídy - Berušky, Včeličky a Motýlci jsou věkově smíšené, což umožňuje umístit sourozence nebo  kamarády společně. Již během adaptace se mohou rodiče seznámit se školou a společně s dítětem si vybrat třídu.

Provoz mateřské školy a školní jídelny zajišťuje 6 kvalifikovaných  pedagogických pracovnic a 5 provozních pracovnic ( viz. personál)