Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov | MŠ Kytička
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička
MŠ Kytička

Naše mateřská škola Kytička leží v klidné části města Kyjova na okraji sídliště Za Stadionem a rodinné zástavby Koliba. Byla otevřena v roce 1964 a v  součastnosti  má naplněny tři třídy s kapacitou 75 dětí.

Jejím velkým pozitivem je poloha budovy i její přilehlé zahrady. Ta umožňuje dětem dostatek pohybu a příležitostí ke hře, ale i k pozorování růstu rostlinek a květin na  zřízeném políčku a bylinkovém záhonku. Stala se oázou zeleně s rozmanitými druhy stromů, keřů a travnaté plochy.

V  roce 2007 vykročila naše mateřská škola na cestu za zdravím. Vypracovali jsme si nový ŠVP podle modelového programu Kurikula školy podporující zdraví a zatím pracovně jsme si naši mateřskou školu nazvali „Kytička!“ Ta se stala pro nás symbolem krásy, něhy, zdravého a správného růstu. Její něžná křehkost nám však také napovídá, jak je snadno zranitelná pokud ji nebudeme chránit a s láskou o ní pečovat!

Na světě bude pořád krásně,
ale jen když nám kytička neuvadne !
A když ji budeme svojí láskou hřát,
tak se nemáme čeho bát !


Propagujeme zdravý životní styl s dostatkem pohybu na zdravém vzduchu. Ve stravě hodně zeleniny, ovoce, ale i přirozených potravin  jako jsou obiloviny, ryby, různé druhy masa, mléčné výrobky, semínka,ořechy a bylinky. V naší práci navazujeme na výchovu v rodině, se kterou úzce spolupracujeme. Snažíme se o školu rodinného typu, kde se známe navzájem a respektujeme se. Vedeme děti k vzájemné ohleduplnosti a toleranci a k blízkému vztahu k přírodě. 

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den v průběhu hry, prožitkovým učením. Na základě individuálního poznání každého dítěte podněcujeme jeho rozvoj na základě jeho zájmu, potřeb a možností po stránce tělesné, psychické a sociální. Naše děti připravujeme na zdárný přechod do ZŠ  posilováním jejich sebevědomí, samostatnosti, schopnosti být iniciativní ale i tolerantní a respektovat jeden druhého.

Všechny třídy - Berušky, Včeličky a Motýlci jsou věkově smíšené, což umožňuje umístit sourozence nebo  kamarády společně. Již během adaptace se mohou rodiče seznámit se školou a společně s dítětem si vybrat třídu.

Provoz mateřské školy a školní jídelny zajišťuje 6 kvalifikovaných  pedagogických pracovnic a 5 provozních pracovnic ( viz. personál)

        

                         Mateřská škola Kytička, logo