Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov | Alergeny
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička
Alergeny
Informace o přítomnosti alergenů v jídelníčku

Od 13. 12. 2014 je legislativně stanoveno označování alergenův souladu s potravinovým právem.


Odvolání na legislativu:

EU - směrnice č. 2000/2013 ES pro označování potravin. Ta je od 13. 12. 2014 nahrazena nařízením č. 1169/2011 EU článek 21.ČR - vyhláška  č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.


Alergeny v jídelníčku - značení:

Označení přítomnosti alergenu je na jídelníčku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označujícím alergen. Na nástěnkách a na webových stránkách  mateřské školy je vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelníček. Přítomnost alergenu je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.