Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov |
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička

Praktický návod při onemocnění dítěte po 1. 9. 2020 najdete v DOKUMENTECH

***********************************************************************

Z důvodu nárůstu onemocnění Covid-19 a v souladu s doporučeními MŠMT a MZ - jsou všechny plánované SPOLEČNÉ AKCE S RODIČI až do odvolání ZRUŠENY!

**************************************************************************************************

RODIČE

DODRŽUJTE  preventivní opatření MŠ

vzhledem ke COVID-19

 

  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota,

dušnost, bolest v krku, průjem, bolesti svalů a kloubů, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nesmí do školy vstoupit a ani žádné dítě nebude přijato do kolektivu

 

  • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel),

je umožněn vstup do školy pouze v případě, doloží-li o tom potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost

  • Do MŠ přichází i odchází dítě v doprovodu  jednoho člena rodiny

 

  • Po vstupu do budovy doprovázející osoba používá ochranou roušku a provede sobě i dítěti dezinfekci rukou  
  • Doprovázející osoba svůj pohyb v budově omezí pouze na nezbytně nutnou dobu (předání a převzetí dítěte)

 

  • Rodiče dětem podepíší – hrníček, přezůvky, boty, pyžamko a další oblečení, náhradní oblečení bude uloženo a zabaleno v šatní skříňce

 

  • Každé dítě bude mít stabilně v šatně jednu roušku ve chráněném obalu pro případ přítomnosti osoby s pozitivním nálezem v budově

 

  • Prosím dohlédněte na to, aby si děti z domova nepřinášely žádné předměty, hračky, plyšáky