Aktuality

Vážení rodiče,

Od 1. 9. 2021 nastupují děti do MŠ  bez povinnosti jejich testování a bez povinnosti nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v MŠ.

Pro doprovázející osobu, která vstupuje do budovy nadále platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest dle platných vládních opatření.

Podmínky nástupu včetně preventivních opatření MŠ vzhledem ke COVID-19, budou jednotlivým rodičům poslány na jejich e-mail.

 

RODIČE

vzhledem ke COVID-19

DODRŽUJTE  preventivní opatření MŠ

 • Děti v mateřské škole nemají povinnost se testovat ani nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu v MŠ.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, dušnost, bolest v krku, průjem, bolesti svalů a kloubů, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) s příznaky COVID- 19, nesmí do školy vstoupit a ani žádné dítě nebude přijato do kolektivu.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, doloží-li o tom potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Do MŠ přichází i odchází dítě v doprovodu jednoho člena rodiny.
 • Doprovázející osoba používá ochranný respirátor a provede sobě i dítěti dezinfekci rukou.
 • Doprovázející osoba svůj pohyb v budově omezí pouze na nezbytně nutnou dobu (předání a převzetí dítěte).
 • Každé dítě bude mít v šatně jednu roušku ve chráněném obalu pro případ přítomnosti osoby s pozitivním nálezem v budově.
 • Zákonný zástupce informuje MŠ o návratu dítěte z ciziny. MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let a které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Děti starší 6ti let se po návratu z rizikových zemí prokazují negativním testem.
 • Všechny zákonné zástupce a osoby zmocněné, které vstupují do areálu mateřské školy upozorňujeme na jejich povinnost dodržovat bezpečnostní opatření s kterými byly seznámeni:
  • neumožnit vstup cizí osoby do objektu MŠ
  • vždy za sebou důsledně zavírat branky a dveře

Prosím dohlédněte na to, aby si děti z domova nepřinášely žádné předměty, hračky, plyšáky…

 DORŽUJTE DOBU PŘÍCHODU DO 8.15!

Později bychom vás z bezpečnostních důvodů neměli do budovy vpouštět!

Mgr. Hana Kůřilová, řed. MŠ

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb pouze základní (funkční) soubory Cookies.