Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov | Aktuality
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička
Aktuality

Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Za Stadionem 1224/27, 697 01 Kyjov

IČ: 69651205, tel.: 518 612 707, e-mail:ms5.kyjov@wo.cz

 

 

                  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

                                               s nástupem od 1. 9. 2020

 

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

                                  

      Registrační čísla

10

přijat(a)

22

přijat(a)

11

přijat(a)

23

přijat(a)

12

přijat(a)

24

přijat(a)

13

přijat(a)

25

přijat(a)

15

přijat(a)

26

přijat(a)

16

přijat(a)

29

přijat(a)

17

přijat(a)

30

přijat(a)

18

přijat(a)

31

přijat(a)

19

přijat(a)

32

přijat(a)

20

přijat(a)

33

přijat(a)

21

přijat(a)

 

 

         Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem

                                                         o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

                                                                                              

V Kyjově dne 9. 6. 2020                                                                Mgr. Hana Kůřilová

                                                                                                                ředitelka MŠ

 

 

         PROVOZ

      Mateřské školy Za Stadionem v Kyjově

 

 

Protože hromadné vzdělávání v mateřských školách představuje vyšší riziko přenosu onemocnění Covid-19 vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru,       o nástupu dítěte do MŠ rozhodne vždy ředitel zařízení, a to s ohledem na své kapacitní možnosti v souvislosti s dodržováním epidemiologických nařízení u dětí i svých zaměstnanců.

  

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce podepsaná tato prohlášení:

  • písemné Seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
    (stáhněte si ze složky DOKUMENTY a přineste s sebou)

 

Mimořádná hygienicko-epidemiologická opatření naší najdete

ve vašem e-mailu a jsou vyvěšena v budově školy

 

 

Všechny společné akce do konce školního roku jsou ZRUŠENY!

**********************************************************************************************

   Prázdninový provoz ke stažení - Prázdninový provoz MŠ